Retour close-menu Created with Sketch.

En cliquant sur J'accepte, vous acceptez l'utilisation de cookies pour des raisons techniques, à des fins d’analyse statistique et de gestion du trafic Web (cookies analytiques), de partage d'informations avec les annonceurs sur d’autres sites internet, en vue de vous proposer des informations pertinentes (cookies de ciblage) et qui correspondent à vos intérêts (cookies de personnalisation).Le Groupe Bonduelle a mis à jour sa politique de confidentialité et la gestion des données de ses utilisateurs.En savoir plus.

Suède


Några siffror

2 779 m€ i omsättning

124 000 hektar odlingsmark i hela världen

55 produktionsanläggningar

2 distributionskanaler: detaljhandel och restauranger

2 800 odlare

500 typer av grönsaker

14 700 samarbetspartners

3 tekniker: konserverat, färskt, fryst, färdiglagat

Bonduelle Group

Historia

Familjeföretaget Bonduelle grundades 1853 och har en klar målsättning – att ”vara den globala referensen för livskvalitet genom grön kost”. Företaget startade i Frankrike, men idag kommer 77% av Bonduelles omsättning från andra länder. Det är fokus på innovation och långsiktiga visioner som gjort att gruppen haft möjlighet att utvidga sin produktportfölj och geografiska spridning. Grönsakerna odlas på 128 000 hektar och säljs under olika varumärken och genom olika distributionskanaler i 100 länder. Även formerna varierar – i Bonduelles produktportfölj finns konserverade, frysta, pastöriserade, torkade och färska grönsaker. Hela Bonduelles verksamhet genomsyras av ett samhällsansvar, vilket bidrar till att många kan uppleva både nyttan och nöjet med en kost som är rik på grönsaker. Hos Bonduelle är hållbarhet en viktig faktor som får lov att ta plats i både den långsiktiga visionen för företaget och i affärsstrategin. Här återfinns ett stort jordbrukskunnande, och på företagets 57 produktionsanläggningar produceras råvaror och produkter på den bästa möjliga odlingsjorden och med närhet till kunderna.

Fyra tekniker

Bonduelles aktiviteter organiseras i fyra olika affärsområden för att kunna tillfredsställa alla kundernas önskemål och behov:

  •  Konserverade grönsaker
  •  Frysta grönsaker
  •  Förberedda, färska grönsaker
  •  Tillagade grönsaker

En global koncern

Genom våra egna varumärken och våra distributörers varumärken är Bonduelle världsledande inom affärsområdet ”grönsaker färdiga att konsumeras”. Bonduelle är speciellt starka på tre stora strategiska marknader:

Västeuropa, med start i Tyskland, under 1960-talet, följt av andra EG-länder.

Östeuropa, primärt Ryssland och OSS-länderna, där varumärket Bonduelle har ett mycket högt anseende.

Amerika. I Kanada, sedan man 2007 förvärvade Aliments Carrière. Därefter USA, där man under 2012 övertog alla frysbaserade aktiviteter i amerikanska Allens. Till sist Brasilien, där Bonduelles historia går tillbaka till 1994 och där företaget 2010 byggde en produktionsanläggning i delstaten Cristalina.

Fyra globala varumärken

Bonduelle internationellt varumärke

En grönsak, alla grönsaker och inget annat än grönsaken är Bonduelles devis. I dagens samhälle oroar sig fler och fler över vad de äter. Bonduelle erbjuder grönsaker i alla dess former i hela världen, producerade med olika tekniker, med en förhoppning om att utveckla och sätta fokus på en grönare matkultur där njutning och hälsa går hand i hand. Bonduelle uppmuntrar till kreativa och lustfyllda måltider tillsammans med vänner och familj.

Cassegrain

Ett tidlöst varumärke för konsumenter som vill ha det allra bästa. Under varumärket Cassegrain erbjuder Bonduelle en serie grönsaker som är förpackade i den berömda rektangulära konservburken och som representeras av den välkända kaninen.

Arctic Gardens

Arctic Gardens är Quebecs främsta varumärke för frysta grönsaker och Kanadas största märke för frysta grönsaksblandningar. Artic Gardens är med andra ord varumärket för några av de mest älskade grönsakerna. 

Globus

Varumärke som används i Ryssland och de tidigare OSS-staterna.

Bevarad kvalitet

På Bonduelle är produkternas kvalitet vår högsta prioritet. Hela vår produktionskedja är fokuserad på att bevara råvarornas näringsvärde och smak. Genom att löpande kontrollera alla våra produktionsprocesser garanterar vi både produkternas kvalitet och spårbarhet.

 

 

  • Urval av producenter och utsäde
  • Övervakning av grödan
  • Grönsakernas mognadsgrad och egenskaper
  • Tillverkningsprocessen
  • Recept
  • Förpackningar

Ett åtagande

All Bonduelles produktion har som inriktning att skapa hälsosamma, välsmakande och kvalitativa produkter, där hela råvarans näringsvärde är bevarat. För att kunna leva upp till det har Bonduelle strikta regler som appliceras på alla stadier av produktionen och på alla aktörer som är involverade i utvecklingen av produkterna. 

Respekt för naturen: ett jordbruk som respekterar miljön

”Bonduelle älskar naturen. Koncernens målsättning är att arbeta i samspel med naturen, respektera den och inte förstöra den.”

EN GLOBAL STRATEGI

Bonduelles jordbruk är respektfullt och effektivt, sunt och miljömedvetet. Vi eftersträvar en balans mellan respekt för miljön samtidigt som vi respekterar jordbrukarens ekonomiska mål, för att på så sätt möta konsumenternas förväntningar på bästa sätt.

ETT KOLLEKTIVT ENGAGEMANG

För att kunna garantera en enhetlig vision inom gruppen och samtidigt garantera högsta möjliga kvalitet, har Bonduelle etablerat en inköpspolicy mellan deras agronomienhet, jordbrukare, leverantörer och transportörer. På detta sätt säkerställs full kontroll över olika grödor, den efterfrågade kvaliteten uppfylls och garanterar samtidigt spårbarhet av alla produkter. Bonduelles mål är alltid att erbjuda kunderna de bästa grönsakerna. 

Näringsvärde

Bonduelle har förbundit sig att erbjuda produkter av högsta kvalitet och har upprättat en detaljerad policy angående näringsvärden. Denna policy innehåller strikta regler för till exempel gränsvärden för salt-, socker- och fettnivåer (inklusive mättade fettsyror och transfettsyror). Policyn har också som mål att göra informationen om produkternas näringsvärden mer lättillgänglig för konsumenterna. 

Visit our Website

http://bonduelle.se/

Haut
de page