Back close-menu Created with Sketch.

By clicking I agree, you accept the use of cookies for technical reasons, for the purposes of statistical analysis and managing web traffic (analytical cookies), sharing information with advertisers on other websites, and for offering you relevant content (targeting cookies) that matches your interests (custom cookies).The Bonduelle Group has updated its user privacy and data management policy. Find out more.

Czech Republic


Hlavní údaje

Bonduelle Group

Historie

Rodinný podnik Bonduelle založený v roce 1853 si stanovil za cíl „stát se předním světovým hráčem, který bude prostřednictvím rostlinné stravy přispívat ke zkvalitňování života“. Skupina, která sází na inovace a upřednostňuje dlouhodobé vize, diverzifikuje své činnosti a geografické působení, přičemž 77 % obratu se uskutečňuje mimo Francii, v níž má skupina své kořeny. Zelenina, která je pěstována na 128 000 hektarech, se prodává ve stovce zemí pod různými značkami, různými distribučními kanály a je zpracovávaná různými technologiemi: konzervovaná, mražená, pasterizovaná, dehydratovaná a čerstvá, připravená k použití. Bonduelle se osvědčuje jako zodpovědný podnik s vyhlášenými sociálními postupy, které co největšímu počtu obyvatel umožňují čerpat blahodárné účinky a radost z přijímání rostlinné stravy. Skupina Bonduelle uvažuje realisticky, a proto se zaměřuje na dlouhodobé vize a do své podnikové strategie začleňuje hledisko udržitelného rozvoje. Podnik, který disponuje jedinečným know-how v zemědělsko-průmyslovém odvětví a 57 průmyslovými areály nebo samostatnou zemědělskou výrobou, pěstuje svoji zeleninu v nejlepších zemědělských oblastech co nejblíže ke svým zákazníkům.

4 obory

Aktivity skupiny dnes zahrnují 4 různé obory nebo technologie uspokojující chutě a očekávání našich spotřebitelů:

 • Konzervovaná zelenina
 • Mražená zelenina
 • Čerstvá zpracovaná zelenina
 • Dodávání zeleniny

 

 

Mezinárodní skupina

S ohledem na naše vlastní značky a značky našich distributorů jsme se již stali světovou jedničkou na trhu, pokud jde o zeleninu připravenou k použití.

Naše skupina disponuje strategickými základnami ve 3 velkých oblastech:

 • Západní Evropa od rozvoje podniku v 60. letech 20. století Bonduelle v Německu, poté v dalších zemích EHS.
 • Východní Evropa, zejména pak Rusko a státy bývalého SNS, kde je povědomí o značce Bonduelle velmi vysoké.
 • Americký kontinent: od roku 2007 v Kanadě prostřednictvím akvizice firmy Aliments Carrière, poté v USA v roce 2012 převzetí sekce mražených potravin americké firmy Allens. V Brazílii, kde je skupina Bonduelle obchodně činná od roku 1994, byla v roce 2010 postavena ve městě Cristalina továrna.

4 světové značky

Bonduelle

Zelenina, nic než zelenina, jen zelenina!

Ve světě, který se stále více obává o své stravování v budoucnosti, nabízí Bonduelle po celém světě zeleninu ve všech formách, zpracovanou pomocí různých technologií, s cílem rozvíjet kulturu pojídání zeleniny pro radost a pro zdraví.

Bonduelle vyvolává chuť a podněcuje tvořivost s cílem sdílet zdravé stravování v rodině a s přáteli.

Cassegrain

Značka, která cestuje časem. Těm nejnáročnějším konzumentům nabízí Bonduelle výběr zeleniny značky Cassegrain balené do známých obdélníkových krabiček s proslulým králíkem.

Arctic Gardens

Arctic Gardens je první značkou mražené zeleniny v Québecu a první značkou mražených zeleninových směsí v Kanadě. Artic Gardens, to je značka zeleniny, kterou milujeme. 

Globus

Značka, která je přítomná v Rusku a státech bývalého SNS.

MAXIMÁLNÍ KVALITA

Pro skupinu Bonduelle je kvalita jejích výrobků absolutní prioritou. Celá produkce se nese ve jménu zachování co nejlepších výživových hodnot a chuti.

V různých fázích výrobního procesu jsou prováděny kontroly, jejichž cílem je zaručit kvalitu a stoprocentní vysledovatelnost našich výrobků: 

 

 • výběr výrobců a semen 
 • sledování úrody 
 • zralost zeleniny, její vlastnosti 
 • postup výroby 
 • recepty
 • balení

 

 

ZÁVAZEK

Veškerá výroba skupina Bonduelle je organizována tak, aby poskytovala zdravé a chutné výrobky s nejlepšími výživovými hodnotami. Za tímto účelem přijala skupina Bonduelle přísná pravidla, která mají zaručit výjimečnou kvalitu všech našich výrobků, vztahující se na všechny výrobní fáze a na všechny, kteří se účastní výroby našich produktů (zemědělci, továrny, obchodní služby).

ÚCTA K PŘÍRODĚ: ZEMĚDĚLSTVÍ RESPEKTUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Bonduelle miluje přírodu. Zkrotit ji, ale nepovyšovat se nad ni, nepřekrucovat ji a ponechat jí její přirozenost, to je cílem skupiny Bonduelle.“

GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP

Zemědělství v podání skupiny Bonduelle je efektivním, zdravým a trvalým zemědělstvím v souladu s přírodou. Vytváří správnou rovnováhu mezi úctou k životnímu prostředí a hospodářskými zájmy zemědělců, aby co nejlépe sloužila spotřebitelům a plnila jejich očekávání. 

SPOLEČNÝ ZÁVAZEK

S cílem sjednotit zemědělskou vizi skupiny a zaručit nejlepší kvalitu byla vytvořena charta zásobování závazná pro agronomické služby Bonduelle, zemědělce, dodavatele a přepravce. To zaručuje celkovou kontrolu nad obdělávanou půdou, zajištění vyhledávané kvality a vysledovatelnost každého výrobku. Protože Bonduelle se Vám vždy snaží nabídnout tu nejlepší zeleninu.

VÝŽIVA

Skupina Bonduelle usiluje o zajištění vysoké kvality svých výrobků, proto vytvořila nutriční chartu.

Tato charta zavádí náročná pravidla. Zejména stanovuje limitní hodnoty pro obsah soli, cukrů a tuků (nasycené tuky, transmastné kyseliny atd.) Jejím cílem je zároveň snadnější přístup k nutričním hodnotám výrobků.

Proto skupina Bonduelle přijala systém GDA (doporučené denní množství). Tento systém označování umožňuje spotřebitelům díky jednoduchým a přehledným údajům přijímat vyváženou stravu.

Na balení je uvedeno množství kalorií, hlavních živin obsažených ve výrobku a jejich podíl vzhledem k denní potřebě každé z nich.

Visit the official Website

www.bonduelle.cz/

Back
to top