Back close-menu Created with Sketch.

By using this site, you accept the use of cookies by our services. Read moreClose

Czech Republic


Hlavní údaje

Bonduelle Group

Historie

Rodinný podnik Bonduelle založený v roce 1853 si stanovil za cíl „stát se předním světovým hráčem, který bude prostřednictvím rostlinné stravy přispívat ke zkvalitňování života“. Skupina, která sází na inovace a upřednostňuje dlouhodobé vize, diverzifikuje své činnosti a geografické působení, přičemž 77 % obratu se uskutečňuje mimo Francii, v níž má skupina své kořeny. Zelenina, která je pěstována na 128 000 hektarech, se prodává ve stovce zemí pod různými značkami, různými distribučními kanály a je zpracovávaná různými technologiemi: konzervovaná, mražená, pasterizovaná, dehydratovaná a čerstvá, připravená k použití. Bonduelle se osvědčuje jako zodpovědný podnik s vyhlášenými sociálními postupy, které co největšímu počtu obyvatel umožňují čerpat blahodárné účinky a radost z přijímání rostlinné stravy. Skupina Bonduelle uvažuje realisticky, a proto se zaměřuje na dlouhodobé vize a do své podnikové strategie začleňuje hledisko udržitelného rozvoje. Podnik, který disponuje jedinečným know-how v zemědělsko-průmyslovém odvětví a 57 průmyslovými areály nebo samostatnou zemědělskou výrobou, pěstuje svoji zeleninu v nejlepších zemědělských oblastech co nejblíže ke svým zákazníkům.

4 obory

Aktivity skupiny dnes zahrnují 4 různé obory nebo technologie uspokojující chutě a očekávání našich spotřebitelů:

 • Konzervovaná zelenina
 • Mražená zelenina
 • Čerstvá zpracovaná zelenina
 • Dodávání zeleniny

 

 

Mezinárodní skupina

S ohledem na naše vlastní značky a značky našich distributorů jsme se již stali světovou jedničkou na trhu, pokud jde o zeleninu připravenou k použití.

Naše skupina disponuje strategickými základnami ve 3 velkých oblastech:

 • Západní Evropa od rozvoje podniku v 60. letech 20. století Bonduelle v Německu, poté v dalších zemích EHS.
 • Východní Evropa, zejména pak Rusko a státy bývalého SNS, kde je povědomí o značce Bonduelle velmi vysoké.
 • Americký kontinent: od roku 2007 v Kanadě prostřednictvím akvizice firmy Aliments Carrière, poté v USA v roce 2012 převzetí sekce mražených potravin americké firmy Allens. V Brazílii, kde je skupina Bonduelle obchodně činná od roku 1994, byla v roce 2010 postavena ve městě Cristalina továrna.

4 světové značky

Bonduelle

Zelenina, nic než zelenina, jen zelenina!

Ve světě, který se stále více obává o své stravování v budoucnosti, nabízí Bonduelle po celém světě zeleninu ve všech formách, zpracovanou pomocí různých technologií, s cílem rozvíjet kulturu pojídání zeleniny pro radost a pro zdraví.

Bonduelle vyvolává chuť a podněcuje tvořivost s cílem sdílet zdravé stravování v rodině a s přáteli.

Cassegrain

Značka, která cestuje časem. Těm nejnáročnějším konzumentům nabízí Bonduelle výběr zeleniny značky Cassegrain balené do známých obdélníkových krabiček s proslulým králíkem.

Arctic Gardens

Arctic Gardens je první značkou mražené zeleniny v Québecu a první značkou mražených zeleninových směsí v Kanadě. Artic Gardens, to je značka zeleniny, kterou milujeme. 

Globus

Značka, která je přítomná v Rusku a státech bývalého SNS.

MAXIMÁLNÍ KVALITA

Pro skupinu Bonduelle je kvalita jejích výrobků absolutní prioritou. Celá produkce se nese ve jménu zachování co nejlepších výživových hodnot a chuti.

V různých fázích výrobního procesu jsou prováděny kontroly, jejichž cílem je zaručit kvalitu a stoprocentní vysledovatelnost našich výrobků: 

 

 • výběr výrobců a semen 
 • sledování úrody 
 • zralost zeleniny, její vlastnosti 
 • postup výroby 
 • recepty
 • balení

 

 

ZÁVAZEK

Veškerá výroba skupina Bonduelle je organizována tak, aby poskytovala zdravé a chutné výrobky s nejlepšími výživovými hodnotami. Za tímto účelem přijala skupina Bonduelle přísná pravidla, která mají zaručit výjimečnou kvalitu všech našich výrobků, vztahující se na všechny výrobní fáze a na všechny, kteří se účastní výroby našich produktů (zemědělci, továrny, obchodní služby).

ÚCTA K PŘÍRODĚ: ZEMĚDĚLSTVÍ RESPEKTUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Bonduelle miluje přírodu. Zkrotit ji, ale nepovyšovat se nad ni, nepřekrucovat ji a ponechat jí její přirozenost, to je cílem skupiny Bonduelle.“

GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP

Zemědělství v podání skupiny Bonduelle je efektivním, zdravým a trvalým zemědělstvím v souladu s přírodou. Vytváří správnou rovnováhu mezi úctou k životnímu prostředí a hospodářskými zájmy zemědělců, aby co nejlépe sloužila spotřebitelům a plnila jejich očekávání. 

SPOLEČNÝ ZÁVAZEK

S cílem sjednotit zemědělskou vizi skupiny a zaručit nejlepší kvalitu byla vytvořena charta zásobování závazná pro agronomické služby Bonduelle, zemědělce, dodavatele a přepravce. To zaručuje celkovou kontrolu nad obdělávanou půdou, zajištění vyhledávané kvality a vysledovatelnost každého výrobku. Protože Bonduelle se Vám vždy snaží nabídnout tu nejlepší zeleninu.

VÝŽIVA

Skupina Bonduelle usiluje o zajištění vysoké kvality svých výrobků, proto vytvořila nutriční chartu.

Tato charta zavádí náročná pravidla. Zejména stanovuje limitní hodnoty pro obsah soli, cukrů a tuků (nasycené tuky, transmastné kyseliny atd.) Jejím cílem je zároveň snadnější přístup k nutričním hodnotám výrobků.

Proto skupina Bonduelle přijala systém GDA (doporučené denní množství). Tento systém označování umožňuje spotřebitelům díky jednoduchým a přehledným údajům přijímat vyváženou stravu.

Na balení je uvedeno množství kalorií, hlavních živin obsažených ve výrobku a jejich podíl vzhledem k denní potřebě každé z nich.

Visit the official Website

www.bonduelle.cz/

Back
to top